ENGLISH CLUB

  • 9. Září 2017 - 11:26

Anglický klub je určený především pro žáky prvních ročníků, aby se zdokonalili ve slovní zásobě a vybudovali sebevědomí potřebné ke komunikaci v cizím jazyce. Hlavní náplní je amatérské kreativní psaní básní v anglickém jazyce. Dále pak práce s textem populární četby a práce s filmem.

Ukázky tvorby žáků:


Související články