Celostátní soutěž první pomoci ve Lhotce u Mělníka

  • 5. Květen 2018 - 13:16

Ve dnech 25. - 26. 4. 2018 jsem se zúčastnila ve Lhotce u Mělníka se čtyřčlenným družstvem, připravujícím se v semináři první pomoci, soutěže v poskytování první pomoci.

Již v nočních hodinách odstartovalo naše družstvo do místních lesů poskytovat první pomoc postiženému padnoucímu do jímky a jeho poškrábanému vyprošťovateli. Druhý den na pěti stanovištích žáci prokazovali znalosti a dovednosti při hromadném neštěstí, autonehodě, pádu ve skalách a poranění divočákem v lese. Taktéž byli zkoušeni z výpomoci profesionálnímu záchranáři v resuscitaci a ze znalosti odborných pomůcek.

3 kluci a 1 dívka z Kroměříže obsadili 11. místo v konkurenci 18 jiných SZŠ. V rámci doprovodného programu žáci absolvovali besedu s příslušníky policie. Během následujícího soutěžního dne jsme se mohli obeznámit se zajímavou prezentací Nemocnice na Bulovce, konkrétně kliniky infekčních nemocí, dále pak s prací hasičů a záchranářů Středočeského kraje a taktéž v rámci prevence rakoviny s možností zjistit na modelech nádorová onemocnění prsou a varlat.

Soutěž hodnotím jako velmi přínosnou pro žáky, kteří jsou schopni obstát v nelehkých podmínkách, a velmi cennou zkušenost vyzkoušet si první pomoc na autentických modelových situacích v cizím prostředí a v konkurenci kolegů, hodnocenou profesionálními záchranáři.

Velké poděkování za skvělou reprezentaci naší školy a mé ocenění patří veliteli Miroslavu Olivíkovi a členům družstva Petře Chalupové, Adamu Závrbskému a Petru Vláčilovi. Přeji mnoho sil a dalších úspěchů.

Mgr. Hana Kovářová, vedoucí semináře první pomoci

Fotogalerie zde                           


Související články