Aktivity v projektu za období srpen – prosinec 2011

 • 20. Únor 2012 - 10:54

Byla dokončena příprava 2. vzdělávacího modulu s názvem „Rozšiřující vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.“

Program se skládá z 11 modulů nabízejících rozšíření znalostí i dovedností potřebných pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Všechny moduly jsou ukončeny teoretickou zkouškou.

Pro pilotní ověření bylo vybráno 5 modulů, které mají za cíl zvýšit vybrané odborné profesní znalosti a dovednosti. Jedná se o moduly:

 1. Verbální a neverbální komunikace
 2. Týmová spolupráce
 3. Specifika péče o osoby s demencí
 4. Výživa seniorů s demencí
 5. Specifika péče o osoby s diabetem

Formy publicity:

 • Informační letáky
 • Web
 • Regionální tisk
 • Dny otevřených dveří školy
 • Schůzky s rodiči žáků
 • Stávající účastníci kurzů – přenos informací do jejich zařízení a regionů
 • Sociální partneři – schůzky, praktická výuka v jejich zařízeních

Škola má v plánu nabízet nový vzdělávací program od března 2012.

Mgr. Dagmar Ondrušková, mentor školy


Související články